Opdateret Debian 8: 8.7 udgivet

14. januar 2017

Debian-projektet er stolt over at kunne annoncere den syvende opdatering af dets stabile distribution, Debian 8 (kodenavn jessie). Denne opdatering indeholder primært rettelser af sikkerhedsproblemer i den stabile udgave, sammen med nogle få rettelser af alvorlige problemer. Sikkerhedsbulletiner er allerede udgivet separat og der vil blive refereret til dem, hvor de er tilgængelige.

Bemærk at denne opdatering ikke er en ny udgave af Debian GNU/Linux 8, den indeholder blot opdateringer af nogle af de medfølgende pakker. Der er ingen grund til at smide jessie-cd'er eller -dvd'er væk, opdatér i stedet mod et ajourført Debian-filspejl efter en nyinstallering, for at få de seneste ændringer med.

Dem der hyppigt opdaterer fra security.debian.org, behøver ikke at opdatere ret mange pakker, og de fleste opdateringer fra security.debian.org er indeholdt i denne opdatering.

Nye installeringsmedier samt cd- og dvd-aftryk indeholdende opdaterede pakker, vil snart være tilgængelige fra de sædvanlige steder.

Online-opdatering til denne revision gøres normalt ved at lade pakkehåndteringsværktøjet aptitude (eller apt, se manualsiden sources.list(5) ) pege på et af Debians mange ftp- eller http-filspejle. En omfattende liste over filspejle er tilgængelig på:

https://www.debian.org/mirror/list

Forskellige fejlrettelser

Denne opdatering til den stabile udgave tilføjer nogle få vigtige rettelser til følgende pakker:

Pakke Årsag
ark Stopper nedbrud ved afslutning, når kun anvendelse som en KPart
asterisk Retter sikkerhedsproblem på grund af ikke-skrivbare ASCII-tegn, der behandles som whitespace [CVE-2016-9938]
asused Anvender oprettede felter i stedet for ændrede, i overenesstemmelse med ændringer til kildedata
base-files Ændrer /etc/debian_version til 8.7
bash Retter vilkårlig udførelse af kode gennem ondsindet værtsnavn [CVE-2016-0634] og særligt fremstillet SHELLOPTS+PS4-variabler som tillod kommandoerstatning [CVE-2016-7543]
ca-certificates Opdaterer Mozilla-certifikatmyndighedsbund til version 2.9; postinst: kører update-certificates uden hooks til indledende udfyldelse af /etc/ssl/certs
cairo Retter lammelsesangreb gennem brug af SVG til generering af ugyldige pointere [CVE-2016-9082]
ccache [amd64] Genopbygger i et rent miljø
ceph Retter problem med kort CORS-forespørgsel [CVE-2016-9579], lammelsesangreb i mon [CVE-2016-5009], anoynm læsning ved ACL [CVE-2016-7031], lammelsesangreb i RGW [CVE-2016-8626]
chirp Deaktiverer rapportering af telemetri som standard
cyrus-imapd-2.4 Retter understøttelse af LIST GROUP
darktable Retter heltalsoverløb i ljpeg_start() [CVE-2015-3885]
dbus Retter potentiel formatstrengssårbarhed; dbus.prerm: sikrer at dbus.socket er stoppet før fjernelse
debian-edu-doc Opdaterer Debian Edu Jessie-vejledning fra wikien; retter (da|nl) Jessie-vejlednings PO-filer for at PDF-håndbøgerne opbygget; oversættelsesopdateringer
debian-edu-install Opdaterer versionsnummer til 8+edu1
debian-installer Genopbygger til punktopdateringen
debian-installer-netboot-images Genopbygger til punktopdateringen
duck Retter indlæsning af kode fra placeringer, der ikke er tillid til [CVE-2016-1239]
e2fsprogs Genopbygger mod dietlibc 0.33~cvs20120325-6+deb8u1, for at komme ajour med indeholdte sikkerhedsrettelser
ebook-speaker Retter tip om installering af html2text for at læse html-filer
elog Retter indsendelse af post som vilkårlig brugernavn [CVE-2016-6342]
evolution-data-server Retter præmatur bortkastelse af forbindelse med reducerede TCP-vinduestørrelse og medførende tab af data
exim4 Retter hukommelseslækage i GnuTLS
file Retter hukommelseslækage i magic loader
ganeti-instance-debootstrap Retter losetup-kald ved at erstatte -s med --show
glibc Benyt ikke betingelsesløst fsqrt-instruktionen på 64 bit-PowerPC-CPU'er; retter en regression opstået i cvs-resolv-ipv6-nameservers.diff i hesiod; deaktiverer lock-elision (også kendt som Intel TSX) på x86-arkitekturer
glusterfs Quota: Retter problem med at hjælpemount ikke kunne startes
gnutls28 Retter ukorrekt certifikatvalidering når der anvendes OCSP-svar [GNUTLS-SA-2016-3 / CVE-2016-7444]; sikrer kompatibilitet med CVE-2016-6489-patched nettle
hplip Anvender fuldstændigt gpg-nøglefingeraftryk når der hentes en nøgle fra nøgleservere [CVE-2015-0839]
ieee-data Deaktiverer cronjob til månedlig opdatering
intel-microcode Opdaterer microcode
irssi Retter informationsblotlæggelsesproblem gennem buf.pl og /upgrade [CVE-2016-7553]; retter NULL-pointerdereference i funktionen nickcmp [CVE-2017-5193], anvendelse efter frigivelse ved modtagelse af ugyldig nick-besked [CVE-2017-5194] og læsning uden for grænserne i visse ufuldstændige kontrolkoder [CVE-2017-5195]
isenkram Download firmware vha. curl; anvend HTTPS når modaliases downloades; ændrer filspejl fra http.debian.net til httpredir.debian.org
jq Retter heapbufferoverløb [CVE-2015-8863] og stakudmattelse [CVE-2016-4074]
libclamunrar Retter tilgang uden grænsen
libdatetime-timezone-perl Opdaterer til 2016h; opdaterer medfølgende data til 2016i; opdaterer til 2016j; opdaterer til 2016g
libfcgi-perl Retter talrige forbindelser forårsage segmenteringsfejlslammelsesangreb [CVE-2012-6687]
libio-socket-ssl-perl Retter problem med ukorrekt unreadable SSL_key_file-fejl når der anvendes filsystem-ACL'er
libmateweather Skifter fra nedlagt weather.noaa.gov til aviationweather.gov
libphp-adodb Retter XSS-sårbarhed [CVE-2016-4855] og SQL-indsprøjtningsproblem [CVE-2016-7405]
libpng Retter problem med null-pointerdereference [CVE-2016-10087]
libwmf Retter allokering af enorm hukommelsesblok [CVE-2016-9011]
linkchecker Retter HTTPS-kontroller
linux Opdaterer til stabil 3.16.39; tilføjer chaoskey-driver, tilbageført fra 4.8, understøtter n25q256a11 SPI-flashenhed; security,perf: tillader upriviligeret brug af perf_event_open kan slås fra; flere fejl og sikkerhedsrettelser
lxc Attach: send ikke procfd til attachede processer [CVE-2016-8649]; remount bind mounter hvis kun læsning-flaget leveres; retter oprettelse af Alpine Linux-container
mapserver Retter FTBFS med php >= 5.6.25; retter informationslækage gennem fejlmeddelelser [CVE-2016-9839]
mdadm Tillader at '--grow --continue' med succes reshape'r et array når der anvendes backupplads på en 'spare'-enhed
metar Opdaterer rapport-URL
minissdpd Retter ukorrekt validering af arrayindekssårbarhed [CVE-2016-3178 CVE-2016-3179]
monotone Ændrer sigpipe-testcasen til at skrive 1M testdata for at forøge chancen for at pipebufferen løber over
most Retter shell-indsprøjtningsangreb når der åbnes filer af typen lzma-compressed [CVE-2016-1253]
mpg123 Retter lammelsesangreb med fabrikerede ID3v2-tags
musl Retter heltalsoverløb [CVE-2016-8859]
nbd Stopper sammenblanding af global flag i flags-feltet som bliver sendt til kernen, således at forbindelser til nbd-server >= 3.9 ikke medfører at enhver eksport bliver (ukorrekt) markeret som kun læsbar
nettle Beskytter mod potentielle sidekanalsangreb mod eksponentieringsoperationer [CVE-2016-6489]
nss-pam-ldapd Får initskript-stophandling til kun at returnere når nslcd faktisk er stoppet
nvidia-graphics-drivers Opdaterer til ny driverversion, indeholdende sikkerhedsrettelser [CVE-2016-8826 CVE-2016-7382 CVE-2016-7389]
nvidia-graphics-drivers-legacy-304xx Opdaterer til ny driverversion, indeholdende sikkerhedsrettelser [CVE-2016-8826 CVE-2016-7382 CVE-2016-7389]
nvidia-graphics-modules Genopbygger mod nvidia-kernel-source 340.101
openbox Tilføjer libxcursor-dev buildafhængighed for at rette indlæsning af startupnotifikationer erstatter getgrent med getgroups for ikke at enumerere alle grupper ved start
opendkim Retter afslappet kanonikalisering af folded headers, hvilket fik siganturer til at gå i stykker
pam Retter håndtering af loginuid i containere
pgpdump Retter uendelig løkke ved fortolkning af særligt fabrikerede inddata i read_binary [CVE-2016-4021] og bufferoverløb i read_radix64
postgresql-9.4 Ny opstrømsudgave
postgresql-common Pg_upgradecluster: Opgrader databaser på korrekt vis med ikke-login-rolleejere; pg_ctlcluster: beskyttelse mod symlink i /var/log/postgresql/ muliggør oprettelse af vilkårlige filer andre steder [CVE-2016-1255]
potrace Sikkerhedsrettelser [CVE-2016-8694 CVE-2016-8695 CVE-2016-8696 CVE-2016-8697 CVE-2016-8698 CVE-2016-8699 CVE-2016-8700 CVE-2016-8701 CVE-2016-8702 CVE-2016-8703]
python-crypto Advarer når IV anvendes med ECB eller CTR, og ignorerer IV'en [CVE-2013-7459]
python-werkzeug Retter XSS-problem i debugger
qtbase-opensource-src Forhindrer bad-ptrs-dereference i QNetworkConfigurationManagerPrivate; retter X11-trayikoner på nogle skriveborde
rawtherapee Retter bufferoverløb i dcraw [CVE-2015-8366]
redmine Håndterer afhængighedskontrolfejl når udløst, for at undgå nedbrud midt i dist-upgrades; undgår åbning af databaseopsætninger som ikke er læsbare
samba Retter klientside-SMB2/3-krævet signering kan nedgraderes [CVE-2016-2119], forskellige regressioner opstået i sikkerhedsrettelsener i 4.2.10, segmenteringsfejl med clustering
sed Sikrer konsistente rettigheder med forskellige umasks
shutter Retter usikker brug af system() [CVE-2015-0854]
sniffit Sikkerhedsrettelse [CVE-2014-5439]
suckless-tools Retter SEGV i slock når brugerens konto er deaktiveret [CVE-2016-6866]
sympa Retter logrotate-opsætning således at sympa ikke efterlades i en forvirret tilstand når systemd anvendes
systemd Returner ikke nogen fejl i manager_dispatch_notify_fd() [CVE-2016-7796]; core: omarbejd logik til at afgøre hvornår vi beslutter os for at tilføje automatiske afhængigheder vedr. mounts; forskellige rækkefølgerettelser til ifupdown; systemctl: retter parameterhåndtering når kaldt som shutdown; localed: tolerer fravær af /etc/default/keyboard; systemctl, loginctl, osv.: start ikke polkitagent når der køres som root
tevent Ny opstrømsversion, krævet af samba
tre Retter regex-heltalsoverløb i beregninger af bufferstørrelser [CVE-2016-8859]
tzdata Opdaterer medfølgende data til 2016h; opdaterer til 2016g; opdaterer til 2016j; opdaterer medfølgende data til 2016i
unrtf Retter bufferoverløb i forskellige cmd_-funktioner [CVE-2016-10091]
w3m Flere sikkerhedsrettelser [CVE-2016-9430 CVE-2016-9434 CVE-2016-9438 CVE-2016-9440 CVE-2016-9441 CVE-2016-9423 CVE-2016-9431 CVE-2016-9424 CVE-2016-9432 CVE-2016-9433 CVE-2016-9437 CVE-2016-9422 CVE-2016-9435 CVE-2016-9436 CVE-2016-9426 CVE-2016-9425 CVE-2016-9428 CVE-2016-9442 CVE-2016-9443 CVE-2016-9429 CVE-2016-9621 CVE-2016-9439 CVE-2016-9622 CVE-2016-9623 CVE-2016-9624 CVE-2016-9625 CVE-2016-9626 CVE-2016-9627 CVE-2016-9628 CVE-2016-9629 CVE-2016-9631 CVE-2016-9630 CVE-2016-9632 CVE-2016-9633]
wireless-regdb Opdaterer mefølgende data
wot Fjerner plugin på grund af privatlivsproblemer
xwax Erstatter ffmpeg med avconv fra libav-tools
zookeeper Retter bufferoverløb gennem indatakommandoen når syntaksen for cmd:-batchtilstand anvendes [CVE-2016-5017]

Sikkerhedsopdateringer

Denne revision tilføjer følgende sikkerhedsopdateringer til den stabile udgave. Sikkerhedsteamet har allerede udgivet bulletiner for hver af de nævnte opdateringer:

Bulletin-id Pakke(r)
DSA-3636 collectd
DSA-3665 openjpeg2
DSA-3666 mysql-5.5
DSA-3667 chromium-browser
DSA-3668 mailman
DSA-3669 tomcat7
DSA-3670 tomcat8
DSA-3671 wireshark
DSA-3672 irssi
DSA-3673 openssl
DSA-3674 firefox-esr
DSA-3675 imagemagick
DSA-3676 unadf
DSA-3677 libarchive
DSA-3678 python-django
DSA-3679 jackrabbit
DSA-3680 bind9
DSA-3681 wordpress
DSA-3682 c-ares
DSA-3683 chromium-browser
DSA-3684 libdbd-mysql-perl
DSA-3685 libav
DSA-3686 icedove
DSA-3687 nspr
DSA-3688 nss
DSA-3689 php5
DSA-3691 ghostscript
DSA-3692 freeimage
DSA-3693 libgd2
DSA-3694 tor
DSA-3695 quagga
DSA-3696 linux
DSA-3697 kdepimlibs
DSA-3698 php5
DSA-3700 asterisk
DSA-3701 nginx
DSA-3702 tar
DSA-3703 bind9
DSA-3704 memcached
DSA-3705 curl
DSA-3706 mysql-5.5
DSA-3709 libxslt
DSA-3710 pillow
DSA-3712 terminology
DSA-3713 gst-plugins-bad0.10
DSA-3714 akonadi
DSA-3715 moin
DSA-3716 firefox-esr
DSA-3717 gst-plugins-bad0.10
DSA-3717 gst-plugins-bad1.0
DSA-3718 drupal7
DSA-3719 wireshark
DSA-3720 tomcat8
DSA-3721 tomcat7
DSA-3722 vim
DSA-3723 gst-plugins-good1.0
DSA-3724 gst-plugins-good0.10
DSA-3725 icu
DSA-3726 imagemagick
DSA-3727 hdf5
DSA-3728 firefox-esr
DSA-3729 xen
DSA-3731 chromium-browser
DSA-3732 php-ssh2
DSA-3732 php5
DSA-3733 apt
DSA-3734 firefox-esr
DSA-3735 game-music-emu
DSA-3736 libupnp
DSA-3737 php5
DSA-3738 tomcat7
DSA-3739 tomcat8
DSA-3740 samba
DSA-3741 tor
DSA-3743 python-bottle
DSA-3744 libxml2
DSA-3745 squid3
DSA-3747 exim4
DSA-3748 libcrypto++
DSA-3749 dcmtk
DSA-3750 libphp-phpmailer
DSA-3751 libgd2
DSA-3752 pcsc-lite
DSA-3753 libvncserver
DSA-3754 tomcat7
DSA-3755 tomcat8

Fjernede pakker

Følgende pakker er blevet fjernet på grund af omstændigheder uden for vores kontrol:

Pakke Årsag
dotclear Sikkerhedsproblemer
sogo Sikkerhedsproblemer

Debian Installer

Installeringsprogrammet er opdateret for at medtage rettelser indført i stable, i denne punktopdatering.

URL'er

Den komplette liste over pakker, som er ændret i forbindelse med denne revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/ChangeLog

Den aktuelle stabile distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/

Foreslåede opdateringer til den stabile distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates

Oplysninger om den stabile distribution (udgivelsesbemærkninger, fejl, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Sikkerhedsannonceringer og -oplysninger:

https://www.debian.org/security/

Om Debian

Debian-projektet er en organisation af fri software-udviklere som frivilligt bidrager med tid og kræfter, til at fremstille det helt frie styresystem Debian GNU/Linux.

Kontaktoplysninger

For flere oplysninger, besøg Debians websider på https://www.debian.org/ eller send e-mail på engelsk til <press@debian.org> eller kontakt holdet bag den stabile udgave på <debian-release@debian.org>.