Bemærk: Originalen er nyere end denne oversættelse.

Udviklerlokalisering

Mange har udtrykt interesse for oplysninger om hvor Debians udviklere befinder sig. Vi har derfor besluttet, som en del af udviklerdatabasen, at tilføje et felt hvor udviklere kan angive deres koordinater på kloden.

Kortet nedenfor blev genereret fra en anonymiseret liste over udviklerkoordinater ved hjælp af programmet xplanet.

Verdenskort

Hvis du er udvikler og kunne tænke dig at tilføje dine koordinater til din post i databasen, så log på Debians udviklerdatabase og ret din post. Hvis du ikke kender din hjembys koordinater, skulle du kunne finde dem ved hjælp af et af disse links:

Koordinatformatet er et af følgende:

Decimale grader
Formatet er +-DDD.DDDDDDDDDDDDDDD. Programmer som xearth anvender dette format, det samme gælder mange positioneringswebsteder. Men nøjagtigheden er typisk begræsnet til fire eller fem decimaler.
Grader, minutter (DGM)
Formatet er +-DDDMM.MMMMMMMMMMMMM. Det er ikke en artimestisk type, men en pakket repræsentation af to adskilte enheder, grader og minutter. Uddataene er almindelige i nogle former for håndholdte GPS-apparater og NMEA-formaterede GPS-meddelelser.
Grader, minutter, sekunder (DGMS)
Formatet er +-DDDMMSS.SSSSSSSSSSS. Som DGM er det ikke en artimetisk type, men en pakket repræsentation af tre separate enheder: grader, minutter og sekunder. Uddataene er typisk afledt fra websteder der giver tre værdier for hver position. For eksempel kan det være 34:50:12.24523 nord, i DGMS ville det være +0345012.24523.

Ved breddegrader er + nord, ved længdegrader er + øst. Det er vigtigt at angive tilpas mange foranstillede nuller så formatet du anvender bliver entydigt, hvis din position er mindre end to grader fra et nulpunkt.