Var utvecklarna finns

Kartan nedan genererades från en lista över utvecklarkoordinater (med namnen borttagna) med hjälp av programmet xplanet.

Världskarta

Hur du lägger till dina koordinater

Om du är utvecklare och önskar lägga till dina koordinater till din post i databasen, logga in på Debians utvecklardatabas och modifiera din listning. Om du inte vet koordinaterna för din hemstad så kan du använda OpenStreetMap för att kolla upp dom. Sök efter din hemstad och välj riktningspilarna bredvid sökfältet. Dra sedan den gröna markören på OSM-kartan. Koordinaterna kommer sedan att dyka upp i från-fältet.

Formatet på koordinaterna är ett av följande:

Decimala grader
Formatet är +-GGG.GGGGGGGGGGGGGGG. Detta är formatet program som xearth använder, och formatet många positionswebbplatser använder. Vanligtvis är dock precisionen begränsad till fyra eller fem decimaler.
Grader och minuter (DGM)
Formatet är +-GGGMM.MMMMMMMMMMMMM. Det är inte en aritmetisk typ, utan en packad representation av två separata enheter, grader och minuter. Denna utdata är vanlig från några typer av handhållna GPS-enheter och från GPS-meddelanden på NMEA-format.
Grader, minuter och sekunder (DGMS)
Formatet är +-GGGMMSS.SSSSSSSSSSS. Precis som DGM är detta inte en aritmetisk typ, utan en packad representation av tre separata enheter: grader, minuter och sekunder. Denna utdata kommer vanligtvis från webbplatser som ger tre värden för varje position. Om positionen t.ex ges som 34:50:12.24523 nord skulle den i DGMS-formatet bli +0345012.24523.

Vänligen notera: För latitud är + nord, för longitud är + öst. Det är viktigt att ge tillräckligt många inledande nollor för att skilja ut formatet som används om din position är mindre än 2 grader från en nollpunkt.