Var utvecklarna finns

Många har visat sig intresserade av information om var Debianutvecklarna egentligen finns. Därför har vi valt att lägga in, som en del av utvecklardatabasen, ett fält där utvecklare kan ange sina världskoordinater.

Kartan nedan genererades från en lista över utvecklarkoordinater (med namnen borttagna) med hjälp av programmet xplanet.

Världskarta

Om du är utvecklare och önskar lägga till dina koordinater till din post i databasen, logga in på Debians utvecklardatabas och modifiera din listning. Om du inte vet koordinaterna för din hemstad så bör du kunna hitta dem på någon av platserna nedan:

Formatet på koordinaterna är ett av följande:

Decimala grader
Formatet är +-GGG.GGGGGGGGGGGGGGG. Detta är formatet program som xearth använder, och formatet många positionswebbplatser använder. Vanligtvis är dock precisionen begränsad till fyra eller fem decimaler.
Grader och minuter (DGM)
Formatet är +-GGGMM.MMMMMMMMMMMMM. Det är inte en aritmetisk typ, utan en packad representation av två separata enheter, grader och minuter. Denna utdata är vanlig från några typer av handhållna GPS-enheter och från GPS-meddelanden på NMEA-format.
Grader, minuter och sekunder (DGMS)
Formatet är +-GGGMMSS.SSSSSSSSSSS. Precis som DGM är detta inte en aritmetisk typ, utan en packad representation av tre separata enheter: grader, minuter och sekunder. Denna utdata kommer vanligtvis från webbplatser som ger tre värden för varje position. Om positionen t.ex ges som 34:50:12.24523 nord skulle den i DGMS-formatet bli +0345012.24523.

För latitud är + nord, för longitud är + öst. Det är viktigt att ge tillräckligt många inledande nollor för att skilja ut formatet som används om din position är mindre än två grader från en nollpunkt.