Debianmaskin tillgänglig för allmänheten

2 januari 2003

Hewlett-Packard (HP) ger allmänheten tillgång till flera maskiner med Debian GNU/Linux via sitt ”Test Drive”-program. Programvaruförfattare och framtida användare ges tillgång till konton på sådana maskiner för att lära sig mer om Debian GNU/Linux och en specifik HP-maskinvara. Fyra arkitekturer stöds (Alpha, PA-RISC, IA-32 och IA-64). Kompilatorer finns installerade så att programvaruförfattare kan testa om deras program går att kompilera på dessa plattformar.

Hewlett-Packard erbjuder tillgång till följande fyra arkitekturer:

Intel (IA-32) ProLiant DL360 G2 1.4GHzSMP
Intel (IA-64) rx2600 Itanium II SMP
Alpha (alpha) XP1000a 1@667MHz UP
Alpha (alpha) DS20 2@500MHz SMP
PA-RISC (hppa)rp5470 1@550MHz UP

Test Drive”-programmet är en gratistjänst från HP. Dess huvudsyfte är att erbjuda utvecklare tillgång till ny HP-maskinvara med olika HP- och tredjepartsoperativsystem och -programvaror. När man registrerar sig får man ett gratis skalkonto som kan användas för att logga in på den stora floran av system finns i ”Test Drive”-nätverket och prova på programvarorna och operativsystemen som kör på dessa.

Test Drive” ger möjligheter att prova på kombinationer av maskinvara, operativsystem och programvara innan man köper dem. Det ger även utvecklare en möjlighet att försäkra sig om att deras programvara fungerar med maskinvaru-, programvaru- och operativsystemskombinationer de kanske inte har tillgång till lokalt.

Ytterligare information: testdrive.hp.com