Huomaa: Alkuperäinen sivu on tätä suomennosta uudempi.

Debianin yhteisösopimus

Versio 1.1 ratifioitiin 26. huhtikuuta 2004. Se korvaa version 1.0, joka ratifioitiin 5. heinäkuuta 1997.

Debian, joka koostuu Debian -järjestelmän tekijöistä, on luonut Debianin yhteisösopimuksen. Sen osan sopimuksesta, joka tunnetaan nimellä Debianin vapaiden ohjelmistojen ohjeisto (Debian Free Software Guidelines (DFSG)) ja jonka oli alun perin tarkoitus määrittää joukko sitoumuksia, jotka aiomme pitää, on vapaiden ohjelmistojen yhteisö ottanut Open Source -määritelmän pohjaksi.


Yhteisösopimus vapaiden ohjelmistojen yhteisön kanssa

 1. Debian pysyy täysin vapaana

  Olemme luoneet ohjeiston nimeltään Debianin vapaiden ohjelmistojen ohjeisto (Debian Free Software Guidelines, DFSG), jonka perusteella määrittelemme milloin jokin teos on vapaa. Lupaamme, että Debian-järjestelmä kaikkine osineen on vapaa kyseisen ohjeiston määrittelemässä mielessä. Tuemme ihmisiä, jotka luovat tai käyttävät sekä vapaita että epävapaita teoksia Debian-järjestelmässä. Emme koskaan muuta järjestelmää sellaiseksi, että se edellyttäisi epävapaiden osien käyttämistä.

 2. Annamme takaisin vapaiden ohjelmistojen yhteisölle

  Kun teemme Debian-järjestelmään uusia osia, lisensoimme ne Debianin vapaiden ohjelmistojen ohjeiston mukaisesti. Teemme niin hyvän järjestelmän kuin suinkin pystymme, jotta vapaita teoksia levitettäisiin ja käytettäisiin laajalti. Välitämme korjaukset, parannukset ja käyttäjien toiveet ylävirtaan eli järjestelmäämme sisältyvien teosten tekijöille.

 3. Emme kätke ongelmia

  Pidämme vikailmoitustietokantamme jatkuvasti kaikkien nähtävillä. Sähköisesti toimitetut vikailmoitukset tulevat ripeästi muiden nähtäville.

 4. Käyttäjämme ja vapaat ohjelmistot ovat tärkeimmät prioriteettimme

  Käyttäjiemme ja vapaiden ohjelmistojen yhteisön tarpeet ohjaavat meitä, ja asetamme nämä tarpeet ensimmäiselle sijalle. Tuemme käyttäjiemme tarpeita monenlaisissa tietojenkäsittely-ympäristöissä. Emme vastusta Debian-järjestelmissä käytettäväksi tarkoitettuja epävapaita teoksia emmekä yritä periä maksua henkilöiltä, jotka luovat tai käyttävät sellaisia teoksia. Sallimme muiden luoda ilman maksua käyttöjärjestelmäjakeluita, joihin sisältyy sekä Debian-järjestelmä että muita teoksia. Näiden tavoitteiden edistämiseksi tarjoamme korkealaatuisista, keskenään hyvin toimivista osista muodostuvan järjestelmän ilman mitään lakiin perustuvia rajoituksia, jotka voisivat estää edellä kuvatun mukaisen käytön.

 5. Teokset, jotka eivät täytä vapaiden ohjelmistojen vaatimuksiamme

  Tiedostamme, että joidenkin käyttäjiemme on välttämätöntä käyttää teoksia, jotka eivät vastaa Debianin vapaiden ohjelmistojen ohjeiston vaatimuksia. Tällaisia teoksia varten olemme luoneet tiedostoarkistoomme contrib- ja non-free-osiot. Näihin osioihin kuuluvat paketit eivät ole osa Debian-järjestelmää, vaikka ne onkin mukautettu toimimaan Debianissa. Kannustamme CD-valmistajia lukemaan näissä osioissa olevien pakettien lisenssiehdot ja selvittämään, voivatko he levittää kyseisiä paketteja CD-levyillään. Näin ollen, vaikka epävapaat teokset eivät kuulu Debianiin, tuemme niiden käyttöä ja tarjoamme epävapaiden pakettien tueksi infrastruktuurin (kuten vianseurantajärjestelmän ja sähköpostilistat).


Debianin vapaiden ohjelmistojen ohjeisto (DFSG)

 1. Vapaa levitys

  Debianin osan levitysehdot eivät saa rajoittaa ketään myymästä tai antamasta kyseistä ohjelmistoa osana ohjelmistokokoelmaa, joka sisältää eri lähteistä saatuja ohjelmia. Nämä levitysehdot eivät saa vaatia myyjältä rojalteja tai muita maksuja.

 2. Lähdekoodi

  Ohjelman mukana tulee olla sen lähdekoodi, ja pitää olla sallittua levittää ohjelmaa lähdekielisenä kohdekielisen lisäksi.

 3. Johdannaisteokset

  Ohjelman levitysehtojen tulee sallia muutoksien ja johdannaisteosten tekeminen ja myös sallia näiden levittäminen samoin ehdoin kuin alkuperäisen ohjelman.

 4. Alkuperäisen lähdekoodin eheys

  Ohjelman levitysehdot saavat rajoittaa muutetun lähdekoodin levitystä vain, jos se sallii muutostiedostojen (patch files) levityksen lähdekoodin kanssa tarkoituksena muuttaa ohjelmaa käännösaikana. Levitysehtojen tulee erityisesti sallia muutetusta lähdekoodista tuotetun ohjelman levittäminen. Ne saavat vaatia, että johdannaisteoksien nimenä tai versionumerona käytetään jotain muuta kuin alkuperäisen ohjelman nimeä tai versionumeroa. (Tämä on kompromissi. Debian suosittelee kaikille ohjelmien tekijöille pidättäytymistä minkäänlaisten tiedostojen, lähde- tai kohdekielisten, muuttamisen kieltämisestä.)

 5. Ei ihmisten tai ihmisryhmien syrjintää

  Ohjelman levitysehdot eivät saa syrjiä ketään ihmistä tai mitään ihmisryhmää.

 6. Ei toiminnan alojen syrjintää

  Ohjelman levitysehdot eivät saa estää ketään käyttämästä ohjelmaa tietyllä alalla. Esimerkiksi ohjelman käyttöä yrityksessä ei saa rajoittaa, tai sen käyttöä geenitutkimuksessa.

 7. Levitysehtojen jatkuvuus

  Ohjelmaan liittyvien oikeuksien tulee koskea kaikkia, jotka ovat hankkineet ohjelmasta kappaleen ilman, että heidän tarvitsee hankkia erillinen lisenssi.

 8. Levityslupa ei saa olla vain Debianille

  Ohjelmaan liittyvät oikeudet eivät saa riippua ohjelman olemisesta osa Debiania. Jos ohjelma irrotetaan Debianista ja sitä käytetään tai levitetään ilman Debiania mutta muuten levitysehtojen mukaisesti, kaikilla osapuolilla tulee olla samat oikeudet, jotka annetaan Debian-järjestelmän yhteydessä.

 9. Levitysehdot eivät saa saastuttaa muita ohjelmia

  Ohjelman levitysehdot eivät saa asettaa rajoituksia muille ohjelmille, jotka levitetään kyseisen ohjelman kanssa. Ehdot eivät saa esimerkiksi vaatia, että muiden samalla levitysmedialla olevien ohjelmien tulee olla vapaita.

 10. Esimerkkilisenssejä

  GPL, BSD ja Artistic-lisenssit ovat esimerkkejä lisensseistä, jotka ovat mielestämme vapaita.

Ean Schuessler ehdotti ajatusta tuoda julki yhteisöllinen sopimuksemme vapaiden ohjelmistojen yhteisön kanssa. Bruce Perens kirjoitti tämän asiakirjan ensimmäisen luonnoksen ja paranteli sitä Debian-kehittäjien kommenttien perusteella kuukauden pituisen sähköpostikonferenssin aikana kesäkuussa 1997, ja joka sitten hyväksyttiin julkisesti esitettäväksi Debian-projektin linjaksi.

Bruce Perens poisti myöhemmin Debian-spesifiset viittaukset Debianin vapaiden ohjelmien ohjeistosta luodakseen Open Source -määritelmän.

Muut yhteisöt saavat luoda johdannaisia tästä asiakirjasta. Toivomme, että tunnustatte Debian-projektin roolin asiakirjan luomisessa, jos näin teette.