Chú ý: Tài liệu gốc mới hơn bản dịch này.

Cài đặt Debian thông qua Internet

Phương thức cài đặt Debian này cần kết nối Internet trong suốt quá trình cài đặt. So với các phương thức khác bạn tải về ít hơn do quá trình cài đặt sẽ tải các gói về tùy theo yêu cầu riêng của bạn. Kết nối Ethernet và wireless được hỗ trợ. Chỉ tiếc là các thiết bị ISDN bên trong là chưa được hỗ trợ.

Có ba tùy chọn về cài đặt thông qua mạng:

Đĩa CD nhỏ hoặc đĩa USB

Sau đây là các tập tin ảnh cái mà kích cỡ đến 280 MB. Chọn kiến trúc bộ vi xử lý của bạn bên dưới.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem: Cài đặt qua mạng từ đĩa CD tối thiểu

Đĩa CD tí hon, đĩa USB linh hoạt, v.v..

Bạn có thể tải về vài ba tập tin ảnh cỡ nhỏ, phù hợp với đĩa USB và các thiết bị tương tự, ghi chúng vào đĩa đa phương tiện, và sau đó bắt đầu cài đặt cách mồi máy tính từ đó.

Có một số thứ hỗ trợ cho việc cài đặt từ các ảnh rất nhỏ khác nhau giữa các kiến trúc.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn cài đặt cho kiến trúc của bạn, đặc biệt là chương Lấy phần đa phương tiện cài đặt hệ thống.

Đây là các liên kết đến các tập tin ảnh (xem ở tập tin MANIFEST để biết thông tin):

Mồi máy qua mạng

Bạn cài đặt một máy chủ TFTP và DHCP (hoặc BOOTP, hoặc RARP) cái mà sẽ phục vụ phần đa phương tiện cài đặt cho mạng nội bộ của bạn Nếu BIOS của máy khách của bạn hỗ trợ nó, thì bạn có thể mồi hệ thống cài đặt Debian từ mạng (dùng PXE và TFTP), và tiến hành cài đặt phần còn lại của Debian từ mạng.

Không phải tất cả các máy tính đều hỗ trợ mồi từ mạng. Bởi vì cần thêm các công việc phụ nữa, nên cách thức cài Debian này không khuyến khích với những người dùng chưa có kinh nghiệm.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn cài đặt cho kiến trúc của bạn, đặc biệt là chương Chuẩn bị các tập tin để mồi máy qua mạng thông qua TFTP.

Đây là các liên kết đến các tập tin ảnh (xem ở tập tin MANIFEST để biết thông tin):