Дебиан на компактдиск

Изтегляне на образи на дискове с чрез HTTP/FTP

Внимание! Този превод е твърде стар, моля прочетете оригиналния документ.

Не опитвайте да изтегляте образи на дискове през браузъра! Повечето браузъри не поддържат продължаване на изтеглянията и ако процесът се прекъсне ще трябва да започвате отначало.

Вместо това използвайте програма, която поддържа продължаване на прекъснати изтегляния. Има много добавки за браузър, които могат да помогнат, а може да използвате и отделна програма. Под Unix такава функционалност предлагат aria2, wxDownload Fast или (от командния ред) wget -c URL или curl -C - -L -O URL. Още информация има в Уикипедия, на страницата сравнение на програмите за изтегляне.

На разположение за изтегляне са следните образи на дискове с Дебиан:

Вижте също:


Официални образи на дискове със стабилното издание

За инсталирате на Дебиан на компютър без връзка с Интернет можете да използвате компактдискове (700 МБ всеки) или DVD (4.7 ГБ всяко). Изтеглете първия диск от избрания от вас вид и го запишете чрез устройство за записване на компактдискове/DVD (или на носител USB за архитектури i386 или amd64). След това заредете от така създадения носител.

Първият диск съдържа всички необходими файлове за инсталация на стандартна система Дебиан.
За да избегнете ненужно теглене не изтегляйте другите дискове, освен ако сте сигурни, че се нуждаете от пакет, за който знаете, че не е на първия диск.

Компактдиск

Следните връзки сочат към образи с размер до 650 МБ, подходящи за записване върху обикновен носител CD-R(W):

DVD

Следните връзки сочат към образи с размер до 4.4 7Б, подходящи за записване върху обикновени носители DVD-R/DVD+R и подобни:

Преди да пристъпите към инсталиране прегледайте документацията. Ако смятате да прочетете само един документ, нека това да бъде документа Как да инсталираме, даващ бърз поглед върху целия процес. Друга подходяща документация:


НЕофициални образи с включен затворен фърмуер

Ако някои от хардуерните компоненти на вашия компютър изискват зареждането на затворен фърмуер, може да използвате комплектите с популярни пакети с фърмуер или да изтеглите неофициален образ, включващ затворен фърмуер. Инструкциите за използването на комплектите с фърмуер и обща информация относно зареждането на фърмуер по време на инсталацията има в Ръководството за инсталиране.

неофициални образи за инсталиране на стабилното издание с включен фърмуер


Регистрирани огледала на архива debian-cd

Обърнете внимание на факта, че не всички огледални сървъри се обновяват непрекъснато. Преди да пристъпите към тегленето проверете дали версията на образите съвпада с публикуваната на тази страница! Освен това не всички огледални сървъри предлагат копия на пълния набор дискове (особено DVD) поради големия им размер.

Ако не сте сигурни от къде да изтегляте, използвайте главния ни сървър за образи в Швеция. или опитайте експерименталния автоматичен избор на огледален сървър, който ще ви препрати към актуален сървър, близо до вас.

Ако искате да предлагате образи на дискове с Дебиан прочетете инструкциите за поддържане на огледален сървър.