NB: Originalen er nyere enn denne oversettelsen.

Informasjon om å bruke Debians søkemaskin

Debians søkemaskin hos https://search.debian.org/ tillater forskjellige søkemetoder, alt etter hva du ønsker å finne.

Enkelt søk

Den mest lettvinte måten er å fylle inn et enkelt ord inn i søkefeltet, og trykke ENTER (eller klikk på Søk-knappen). Søkemaskinen leverer da alle sidene som inneholder dette ordet. Denne måten gir som regel gode resultater.

Det neste trinnet opp er å søke på mer enn ett ord. Du kan velge mellom søk på:

alle ordene
leverer sider som inneholder alle søkeordene du skrev inn
noen ord
leverer sider som inneholder ett eller flere av søkeordene

Boolsk søk

Om enkelt søk ikke er nok, kan boolsk søk virke for deg. Du kan bruke og, eller, ikke, og kombinasjoner av disse tre.

& - logisk OG leverer resultater hvor begge ordene fins på siden. For eksempel vil «gcc & patch» finne sider som inneholder både «gcc» og «patch».

| - logisk ELLER leverer resultater hvor minst ett av ordene fins på siden. For eksempel vil «gcc | patch» finne sider som inneholder enten «gcc» eller «patch».

~ - logisk IKKE fravelger et ord fra resultatene. Vanligvis brukes denne operatoren sammen med logisk OG ( & ), siden den fjerner resultater fra listen. For eksempel vil «gcc & ~patch» finne alle sidene som inneholder «gcc», bortsett fra de sidene som også inneholder «patch». Om du søker etter bare «~patch» vil ikke få noen sider, fordi du søkte etter ingenting, som gir ingenting, og deretter fjernes sider som inneholder ordet «patch» fra den tomme listen. Dette gir selvfølgelig fortsatt ingenting.

() - grupperinger gir enda mer nyansert kontroll, siden du nå kan sette sammen logiske enheter. For eksempel vil «(gcc | make) & ~patch» finne alle sider som inneholder enten «gcc» eller «make», men ikke «patch».