NB: Originalen er nyere enn denne oversettelsen.

Informasjon om å bruke Debians søkemotor

Debians søkemotor på https://search.debian.org/ tillater forskjellige søkemetoder, alt etter hva du ønsker å finne.

Enkelt søk

Den mest lettvinte måten er å fylle inn et enkelt ord inn i søkefeltet, og trykke [Enter] (eller klikk på Søk-knappen). Søkemotoren leverer da alle sidene som inneholder dette ordet. Denne måten gir som regel gode resultater.

Det neste trinnet opp er å søke på mer enn ett ord som leverer sider som inneholder alle søkeordene du skrev inn.

Boolsk søk

Om enkelt søk ikke er nok, kan boolsk søk virke for deg. Du kan bruke AND, OR, NOT, og kombinasjoner av disse tre. Merk at disse operatorene må skrives med store bokstaver for å bli gjenkjent.

  • AND leverer resultater hvor begge ordene fins på siden. For eksempel vil «gcc AND patch» finne sider som inneholder både «gcc» og «patch». Dette søket gir samme resultat som «gcc patch», men eksplisitt bruk av AND kan være nyttig sammen med andre operatorer.
  • OR leverer resultater hvor minst ett av ordene fins på siden. For eksempel vil «gcc OR patch» finne sider som inneholder enten «gcc» eller «patch».
  • NOT velger bort et ord fra resultatene. For eksempel vil «gcc NOT patch» finne alle sidene som inneholder «gcc», bortsett fra de sidene som også inneholder «patch». Du kan også skrive «gcc AND NOT patch» for det samme resultatet, men søk etter bare «NOT patch» er ikke støttet.
  • (...) gir enda mer nyansert kontroll, siden du nå kan sette sammen logiske enheter. For eksempel vil «(gcc OR make) NOT patch» finne alle sider som inneholder enten «gcc» eller «make», men ikke «patch».