Προσοχή! Αυτή η μετάφραση είναι πολύ παλιά, παρακαλώ δείτε το αυθεντικό κείμενο.

Χορηγίες στην Software in the Public Interest

Χρηματικές χορηγίες

Debian είναι το κωδικό όνομα του έργου, και Debian είναι το όνομα της διανομής που δημιουργούμε. Για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε δωρεές χρημάτων, έχουμε δημιουργήσει έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, τον Software in the Public Interest.

Αν και αρχικά το έργο δημιουργήθηκε από εθελοντές απο όλο τον κόσμο, το Debian έχει έξοδα που, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, διέθεταν από το προσωπικό τους εισόδημα οι εθελοντές. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνουν την καταχώρηση του ονόματος debian.org , την κοπή CD's για το έλεγχο των νέων εκδόσεων, ταξιδιωτικά έξοδα για την συμμετοχή σε συνέδρια, κλπ.

Πολλές από τις δωρεές προέρχονται από ευγνώμονες χρήστες. Όλες οι δωρεές είναι ευπρόσδεκτες, και ειδικότερα εάν προέρχονται από εταιρίες οι οποίες βγάζουν χρήματα μέσω του Debian (όπως πχ κατασκευαστές CD, εταιρίες παροχής υπηρεσιών, ή ακόμα και εταιρίες που βασίζονται στο Debian για τις καθημερινές τους ανάγκες) και επιθυμούν να συνεισφέρουν ένα ποσοστό από τα κέρδη τους για να βοηθήσουν το Debian να γίνει το καλύτερο λειτουργικό σύστημα που μπορεί να υπάρξει.

Αν επιθυμείτε να κάνετε μια χρηματική χορηγία στο Debian, δείτε την σελίδα χορηγιών του SPI . Πρέπει να καθορίσετε ότι τα χρήματα είναι για το Debian. Εφ'όσον το SPI είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός μπορούμε να σας εκδώσουμε απόδειξη για φορολογική χρήση.

Σε μερικές περιοχές του κόσμου, μπορεί να είναι ευκολότερο η χορηγία να γίνει σε συνεργαζόμενο οργανισμό της Software in the Public Interest (ελέγξτε τη σελίδα χορηγιών στο SPI για τρέχουσες πληροφορίες):

Χορηγίες εξοπλισμού και υπηρεσιών

Με δεδομένο τον μικρό προϋπολογισμό στον οποίο στηρίζεται το Debian δεν είναι δυνατό, αυτή τη στιγμή, να γίνονται νέες αγορές και να συντηρείται ο υπάρχον εξοπλισμός σε υπολογιστές και δικτυακές συνδέσεις. Γι αυτό βασιζόμαστε στις χορηγίες υλικού και υπηρεσιών από εταιρίες και πανεπιστήμια για να συνεχίζει το debian τη λειτουργία του.

Αν η εταιρία σας διαθέτει εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείται ή περιφερειακά (hard drives, SCSI controllers, network cards, κλπ) τα οποία απλά περιφέρονται σκεφτείτε την πιθανότητα να τα χορηγήσετε στο Debian. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το υπεύθυνο για τις χορηγίες υλικού για περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπάρχει επίσης ένας κατάλογος ζητούμενου υλικού για διάφορες ομάδες και υπηρεσίες του έργου.


Η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει οργανισμούς που έχουν χορηγήσει εξοπλισμό στο Debian: